Technologie ohřevu nádrží

Skladujte průmyslové kapaliny při správných teplotách a za minimální spotřeby energie

Technologie ohřevu nádrží

Samoregulační technologie ohřevu 

 Samoregulační topné kabely nVent RAYCHEM (BTV, QTVR, XTV a KTV) jsou schopny udržovat teplotu až 150 °C a jsou ideální pro ohřev nádrží, když je vyžadována flexibilita návrhu a instalace.

Samoregulační topné kabely RAYCHEM fungují, když: 

 • Průchodem elektrického proudu vodivým polymerovým vláknem mezi vodiči vzniká teplo. 
 • Při poklesu teploty vystavení se zvýší počet elektrických drah jádrem a vytváří se více tepla.
 • Naopak, když se zvýší teplota, v jádru je méně elektrických drah a vytváří se méně tepla.

Tato vlastnost umožňuje kabelům reagovat na místní teplotní rozdíly a zajistit tak optimální rozložení tepla na stěně nádoby a také umožňuje několikanásobný překryv kabelů bez nebezpečí přehřátí nebo poškození. 

Kabely:

 • Lze je zkrátit na potřebnou délku pro snadnější návrh a vyšší flexibilitu při instalaci. 
 • Mají absolutní teplotní klasifikaci pro maximální bezpečnost, pokud jde o klasifikaci pro nebezpečné oblasti, aniž by byly vyžadovány drahé omezovače teploty.

Společnost nVent Thermal Management navíc také nabízí širokou řadu součástí pro realizaci nejmodernějších instalací, včetně veškerého příslušenství k usnadnění instalace na nádobách. 

Technologie omezení výkonu 

Topné kabely RAYCHEM s omezením výkonu (VPL) se vyznačují vysokým výkonem při vysokých udržovaných teplotách. Tyto flexibilní topné kabely jsou dimenzovány pro: 

 • udržování teplot až 235 °C 
 • vystavení teplotám až 260 °C

Topné kabely s omezením výkonu jsou paralelní ohřívače tvořené topným článkem ze svinuté odporové slitiny PTC obtočeným kolem dvou paralelních sběrnicových vodičů, s nimiž je ve střídavém kontaktu. Účinek kladného teplotního součinitele topného článku snižuje výkon při zvyšování okolní teploty. 

Kabely s omezením výkonu: 

 • Lze je jednou překrýt 
 • Lze je zkrátit na potřebnou délku, což usnadňuje návrh a zvyšuje flexibilitu při instalaci
 • Dodávají se se dvěma jmenovitými napětími, 230 Vstř. a 480 Vstř. Verze pro 480 Vstř. umožňují mnohem větší délky okruhů při zachování všech výhod paralelního topného kabelu.
 • Nemají žádnou absolutní teplotní klasifikaci (dodržení teplotní klasifikace je třeba prověřit při návrhu). Obvykle se instalují s vyspělejším řídicím a monitorovacím systémem.

Společnost nVent Thermal Management navíc také nabízí širokou řadu součástí pro realizaci nejmodernějších instalací, včetně veškerého příslušenství k usnadnění instalace na nádobách. 

Paralelní technologie s konstantním výkonem

Paralelní topné kabely RAYCHEM s konstantním výkonem(FMT a FHT) jsou cenově výhodným řešením pro aplikace, na které nejsou kladeny tak vysoké nároky. 

Tyto oblé flexibilní topné kabely jsou dimenzovány: 

 • Pro udržování teplot až 230 °C 
 • Vystavení teplotám až 260 °C

  Topné kabely s paralelním okruhem a konstantním výkonem mají paralelní konstrukci, ale liší se od topných kabelů s omezením výkonu. 
 • Používají nikl-chromový topný článek, jehož odpor se při změnách teploty nemění.
 • Mají konstantní výkon při všech teplotách.
 • Lze je zkrátit na potřebnou délku, což usnadňuje jejich instalaci.
 • Nemají absolutní teplotní klasifikaci, ale dodržení teplotní klasifikace je třeba prověřit při návrhu.
 • Jsou k dispozici s různým pevným výkonem na metr v rozsahu 10 W/m až 40 W/m.
 • Existují ve dvou základních konstrukcích:
  • Ohřívače FMT pro udržování teplot až 150 °C a vystavení teplotám až 200 °C
  • Ohřívače FHT pro udržování teplot až 230 °C a vystavení teplotám až 260 °C
  • Ohřívače FHT jsou také k dispozici ve verzi na 400 Vstř. pro mnohem větší délky okruhů při zachování všech výhod paralelního topného kabelu. 

Obvykle se instalují s vyspělejším řídicím a monitorovacím systémem a, v závislosti na konkrétním návrhu, s omezovači teploty. 

Společnost nVent Thermal Management navíc také nabízí širokou řadu součástí pro realizaci nejmodernějších instalací, včetně veškerého příslušenství k usnadnění instalace na nádobách.

Sériová technologie s polymerovou izolací 

Topné kabely řady RAYCHEM XPI s polymerovou izolací (PI) lze použít v případech, kdy délky okruhů přesahují parametry běžných paralelních topných kabelů a je potřebný jediný zdroj napájení. Tato technologie umožňuje délky okruhů až 5 km z jediného napájecího bodu, což představuje nejúspornější volbu v případech, kdy jsou vyžadována vysoká zatížení. 

Použití PTFE ve vnitřní a vnější izolační vrstvě dodává topným kabelům velmi vysokou teplotní odolnost a vynikající chemickou odolnost vůči nejagresivnějším produktům. Proces výroby izolačních plášťů zachovává mimořádnou flexibilitu kabelů pro snadnou instalaci, stažení izolace a jednodušší zakončení. 

Topné kabely lze vystavit teplotám až 260 °C (občas až 300 °C), aniž by došlo k degradaci polymeru nebo snížení odolnosti izolace. Typické výkony jsou v rozsahu 30 W/m. 

Kromě topných kabelů společnost nVent Thermal Management také nabízí širokou řadu součástí pro realizaci nejmodernějších instalací se spolehlivým a předvídatelným chováním. 

Jelikož výkon sériových systémů závisí na celkové délce okruhu, použitém napětí a elektrickém zapojení (hvězda nebo trojúhelník), každá změna v systému vyžaduje opětovné ověření návrhu. 

V závislosti na způsobu návrhu (stabilizovaný nebo řízení s omezením) a oblasti použití (nebezpečná oblast nebo ne), může být pro systém vyhřívání potrubí vyžadována instalace: 

 • více čidel
 • řídicích omezovačů
 • nebo spouštění dalších výstrah

Sériové otopné soustavy se proto obvykle používají společně se složitějšími řídicími systémy.

Řada otopných soustav s minerální izolací

Topné kabely nVent PYROTENAX® s minerální izolací (MI) jsou sériové topné kabely a jsou vhodné pro udržování teplot až 600 °C anebo pro vystavení topných kabelů teplotám až 650 °C.

Topné kabely s minerální izolací jsou ideálním řešením v případech, kdy teplota a nároky na výkon v dané aplikaci přesahují schopnosti samoregulačních paralelních kabelů, paralelních kabelů s omezením výkonu a sériových topných kabelů s polymerovou izolací.

Topné kabely s minerální izolací tvoří jeden nebo dva vodiče zapouzdřené ve vysoce dielektrické izolaci z oxidu hořečnatého obklopené kovovým opláštěním, volitelně s HDPE nebo FEP pro zvýšenou ochranu vůči korozi (k dispozici pouze pro kabely s měděným opláštěním). Díky této konstrukci poskytují topné kabely MI špičkovou pevnost ve zkouškách dynamického proražení a pěchovacích zkouškách. Speciální postupy při žíhání dodávají maximální flexibilitu pro snadnou manipulaci u zákazníka.

Společnost nVent Thermal Management nabízí jednovodičové topné kabely MI se spoustou různých materiálů opláštění:

 • Měď
 • Kupronikl
 • Nerezová ocel (AISI 321)
 • Inconel 600
 • Slitina 825

Možnost výběru z různých materiálů opláštění poskytuje možnost zvolit nejvhodnější materiál pláště. Na základě parametrů okolního prostředí (koroze) a schopnosti odolávat extrémním teplotám tato opláštění odolávají procesním teplotám. Také umožňují vyšší výkony, neboť vyšší příkon se přímo převede na vyšší teplotu opláštění.

Topné kabely MI s dvojitými vodiči jsou k dispozici pouze ve slitině 825. Použití topných kabelů s dvojitými vodiči poskytuje důležitou technickou výhodu při prostorovém omezení nebo když je vyžadována vysoká odolnost (např. vedení s vysokou teplotou, krátké odbočky). Navíc se výrazně zkrátí doba instalace, neboť je oproti ekvivalentnímu jednovodičovému topnému kabelu vyžadována pouze polovina délky topného kabelu.

Jelikož je plášť z kovových materiálů, připojení ke studeným kabelům musí být provedeno svařením nebo spájením natvrdo. Společnost nVent Thermal Management nabízí možnost vytvoření spojů laserovým svařením . Tato technologie je k dispozici pro všechny kabely, jejichž materiálem opláštění je:

 • Nerezová ocel
 • Inconel 600
 • Slitina 825

Poskytuje to maximální kontrolu nad procesem svaření. Výsledkem je vysoce kvalitní a extrémně spolehlivý spoj, který umožňuje použití topných kabelů při vyšších teplotách anebo zatíženích oproti běžným ručním spojům pájeným stříbrnou pájkou.

Potřebujete vypracování nabídky ?

Adresa

Železná 253/20
460 01 Liberec

Telefon: +420 485 107 054
Mobil: +420 603 864 909
Fax: +420 485 107 059

E-mail: info@inteligentnitopeni.cz

IČ: 61533521
DIČ: CZ6810041040


pondělí • 7.30 - 16.00 hodin
úterý • 7.30 - 16.00 hodin
středa • 7.30 - 16.00 hodin
čtvrtek • 7.30 - 16.00 hodin
pátek • 7.30 - 16.00 hodin
(po předchozí dohodě i v jiný čas)

Kontakty

Majitel: Jiří Tetour
mobil: +420 603 864 909
e-mail: jiri.tetour@vetra-ts.cz

Obchodně-technické oddělení:
Vlasta Červinková
mobil: +420 604 260 178
e-mail:
vlasta.cervinkova@vetra-ts.cz

E-mail: info@inteligentnitopeni.cz