OHŘEV DLOUHÝCH POTRUBÍ

Udržujte proudění v dlouhých přepravních potrubích

K zajištění rentabilní a bezpečné přepravy kapalin na dlouhé vzdálenosti je vyžadován průmyslový ohřev dlouhých vedení.

Toto jsou typická použití dlouhých vedení: 

 • Přenosová vedení mezi zpracovatelskými závody nebo do skladů nebo dopravních zařízení.
 • Ochrana před zamrznutím nebo udržování teploty u soustav nádrží a přístavních hrází pro zámořskou dopravu.
 • Zabránění kondenzaci a koagulaci u filtrů, nátřasných sít atd… 

Při absenci ohřevu dlouhých vedení mohou mít následující problémy za následek závažné škody na životním prostředí a na majetku: 

 • Příliš vazké kapaliny
 • Kondenzující plyny
 • Zamrzající kapaliny způsobující katastrofální poruchy potrubí 

Složitost systémů doprovodného otápění dlouhých potrubí pramení z potřeby dlouhých elektrických okruhů, obvykle s napájením z jednoho bodu.

Ohřev dlouhých vedení s sebou přináší několik problémů, tj.: 

 • Velké průměry potrubí
 • Nestejnoměrná výška po celé délce
 • Vzdálená místa
 • Není zajištěna dostupnost napájení po celé délce

Předem izolované potrubí přináší tyto další problémy: 

 • Souosost kanálů 
 • Chybějící izolace ve spojích potrubí
 • Protažení dlouhého kabelu skrz kanály
 • Nedostupnost spojovacích sad 

Ohřev dlouhých vedení - koncepce kompletního systému řízení ohřevu 

Společnost nVent Thermal Management nabízí širokou řadu osvědčených řešení ohřevu dlouhých vedení jako kompletní systém řízení ohřevu, který zahrnuje celý výběr vhodných technologií doprovodného otápění potrubí, technologií vyspělých řídicích systémů a služeb u zákazníka i služeb na klíč. 

Systém doprovodného otápění

 • Elektrické kabely pro doprovodné otápění, které udržují teplotu neproudících tekutin, tím, že nahrazují tepelnou ztrátu skrz tepelnou izolaci na potrubí, nádobách a přidružených zařízeních.
 •  Řešení řízení a sledování - usnadňují udržování teploty kapaliny v celém otápěném potrubí.
 • Součásti a příslušenství - položky pro provedení elektrických spojení a řádné dokončení instalace, např. koncová zakončení, pás skelné tkaniny a varovné štítky. 

Služby 

 • Vypracování konstrukčního návrhu 
 • Dodání a montáž
 • Služby u zákazníka
 • Služby po instalaci

 Jsme schopni dodat jednotlivé součásti, poskytnout vypracování konstrukčního návrhu a také nainstalovat a udržovat celý systém.

Když zkombinujete naše vyspělé výrobky pro doprovodné otápění s našimi službami u zákazníka, dostanete integrované řešení, které je strategicky naplánované a provedené pro poskytnutí optimálního systému řízení ohřevu. Řízením a provedením všech aspektů návrhu a instalace systému doprovodného otápění poskytneme vaší projektové skupině jediné rozhraní. 

Potřebujete vypracování nabídky ?

Adresa

Železná 253/20
460 01 Liberec

Telefon: +420 485 107 054
Mobil: +420 603 864 909
Fax: +420 485 107 059

E-mail: info@inteligentnitopeni.cz

IČ: 61533521
DIČ: CZ6810041040


pondělí • 7.30 - 16.00 hodin
úterý • 7.30 - 16.00 hodin
středa • 7.30 - 16.00 hodin
čtvrtek • 7.30 - 16.00 hodin
pátek • 7.30 - 16.00 hodin
(po předchozí dohodě i v jiný čas)

Kontakty

Majitel: Jiří Tetour
mobil: +420 603 864 909
e-mail: jiri.tetour@vetra-ts.cz

Obchodně-technické oddělení:
Vlasta Červinková
mobil: +420 604 260 178
e-mail:
vlasta.cervinkova@vetra-ts.cz

E-mail: info@inteligentnitopeni.cz