OCHRANA POTRUBÍ PŘED MRAZEM

Chraňte potrubí před zamrzáním

Společnost nVent Thermal Management nabízí kompletní otopné soustavy k ochraně před zamrznutím, které vyhovují různorodým požadavkům mnoha různých průmyslových odvětví: ropný průmysl a plynárenství, veřejné služby, petrochemický průmysl, specializovaný chemický průmysl, průmysl celulózy, papírenský průmysl a farmaceutický průmysl. 

Voda a kapaliny obsahující výrazné množství vody se při zamrznutí rozpínají. Toto rozpínání může způsobit prasknutí potrubí - což vede ke škodě na majetku nebo výrobním ztrátám, nebo k ohrožení bezpečnosti osob.

OCHRANA POTRUBÍ PŘED MRAZEM nVent RAYCHEM
  • Zamrzlé potrubí s vodou vedoucí k velmi důležitému procesu, např. zamrzlé potrubí v čistírně odpadních vod nebo chladicí věži, může zastavit provoz a způsobit tak mnohamilionové ztráty.
  • Zamrzlé potrubí k bezpečnostním sprchám může ohrozit bezpečnost osob, jestliže dojde k vystavení nebezpečných chemikáliím.

Nabízíme různé systémy ochrany potrubí před zamrznutím, které využívají různé technologie a jsou vhodné pro použití v nebezpečných a bezpečných oblastech.

Ochrana potrubí před zamrznutím - snadno použitelné produkty nebo koncepce kompletního systému řízení ohřevu

Společnost nVent Thermal Management nabízí ochranu potrubí před zamrznutím jakožto kompletní systém řízení ohřevu, který zahrnuje, kromě služeb na klíč, výběr vhodných technologií kabelů pro otápění potrubí a technologií vyspělých řídicích systémů. 


Systém doprovodného otápění 

• Elektrické kabely pro doprovodné otápění - kabely pro doprovodné otápění, které udržují teplotu neproudících kapalin, tím, že nahrazují tepelnou ztrátu skrz tepelnou izolaci na potrubí, nádobách a přidružených zařízeních. 

• Vyspělé řídicí systémy - usnadňují udržování teploty kapaliny v celém otápěném potrubí.

• Součásti a příslušenství - položky pro provedení elektrických spojení a řádné dokončení instalace, např. koncová zakončení, pás skelné tkaniny a varovné štítky.


Služby

Vypracování konstrukčního návrhu 

Dodání a montáž

Služby u zákazníka

Služby po instalaci

Návrh a konstrukce


Vstupní data potřebná pro podrobný návrh doprovodného otápění vyžadují vytvoření a přenášení četných dokumentů. Související náklady a vliv této činnosti na časový plán dodavatelé konstrukčních návrhů a koncoví zákazníci jen zřídka stanovují. Běžná izometrie potrubí však projde ještě předtím, než ji obdrží dodavatel doprovodného otápění, odděleními, která řídí procesy, vedení potrubí, elektrické připojení a dokumentaci, přičemž jednotlivá předání dokumentů běžně zaberou 2 hodiny. Tento dopad na náklady a časový plán se ještě znásobí, pokud jsou v návrhu vyžadovány změny.
Nové vývoje v návrhu doprovodného otápění: nVent TRACERLYNX ®
V minulých letech společnost nVent Thermal Management vyvinula TRACERLYNX ®, nástroj pro 3D návrh s podporou počítače, který využívá standardní software jako platformu pro přímou komunikaci s většinou sad pro vytváření modelů, které používají zákazníci - např. PDMS a PDS. Nový vysoce produktivní pracovní postup umožňuje společnosti nVent Thermal Management importovat elektronické IDF (soubory s dílčími daty) anebo PCF (soubory se součástmi potrubí) ze zákaznického modelu přímo do našeho nástroje pro zakázkový návrh doprovodného otápění. Klient nemusí vytvářet a přenášet tištěné/elektronické kopie s izometrií. Nástroj vytvoří přesné zprávy identifikující chybějící data, např. výkresy pokračování. V průběhu projektu vždy dochází ke změnám vstupních dat, které mají často značný vliv na náklady a časový plán. Nástroj obsahuje „identifikátor revizí“, takže zákazníci nemusejí před předáním těchto informací dodavateli doprovodného otápění vynakládat čas na řazení, přezkoumávání a filtrování. 

SLUŽBY A SERVIS


Nejlepší služby „ve své třídě
Jestliže máte zájem o osvědčená řešení doprovodného otápění, obraťte se na přední společnost v oblasti vypracování konstrukčního návrhu. Ve společnosti nVent Thermal Management jsme odborníci na řešení systémů řízení ohřevu a naše divize služeb nVent TRACER je obecně považována za špičkového poskytovatele těchto služeb na klíč v oblasti doprovodného otápění:
    Vypracování konstrukčního návrhu
  Dodání a montáž
    Služby u zákazníka
    Služby po instalaci
Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost a jsme schopni zvládnout projekty doprovodného otápění libovolné velikosti a rozsahu. Jsme schopni dodat jednotlivé součásti, vypracovat konstrukční návrh a také nainstalovat a udržovat celý systém.
Když zkombinujete naše vyspělé výrobky s našimi službami u zákazníka, dostanete integrované řešení, které je strategicky naplánované a provedené pro poskytnutí optimálního systému řízení ohřevu. Řízením a provedením všech aspektů návrhu a instalace systému doprovodného otápění poskytneme vaší projektové skupině jediné rozhraní.
Včasné navázání spolupráce
Skutečnou výkonnost těchto služeb lze realizovat tehdy, když jsou zkombinovány do nabídky integrovaného řešení, které je strategicky naplánováno a provedeno pro dosažení optimálního systému zajištění ohřevu. Když nás zapojíte do rané vývojové fáze projektu, získáte výhodu v podobě našich odhadních služeb a optimalizačních programů. Stejná úroveň dokonalosti návrhu, vynalézavosti, kvality, integrity a odborné znalosti produktů je realizována ve všech fázích projektu, od koncepce až po uvedení do provozu. Při poskytování všech služeb využíváme postupy při řízení projektu. Tyto postupy se používají pro všechny projekty všech velikostí, aby byly dodány včas, ve stanoveném rozpočtu a podle zadání.
Po celém světě…
Společnost nVent Thermal Management je strategicky rozmístěna po celém světě, aby vyhověla místním obvyklým metodám a požadavkům na řešení řízení ohřevu na průmyslovém, komerčním a bytovém trhu. Tato servisní střediska poskytují celou řadu služeb v oblasti systémů řízení ohřevu. Tyto služby nabízí společnost nVent Thermal Management pod značkou TRACER - naprostá péče v doprovodném otápění.
Bezpečnost především!
Společnost nVent Thermal Management poskytuje bezpečnost světové úrovně, věnuje maximální pozornost kvalitě a nabízí nákup z jednoho zdroje. Síť servisních středisek dává zákazníkům k dispozici místní odborníky, kteří jsou obeznámeni se specifickými předpisy a požadavky a jsou schopni realizovat projekty včas a bezpečně.
Požadavky na řízení ohřevu
Nabídka vyspělých produktů, špičková technická podpora, osvědčené strategie realizace projektů, vysoké bezpečnostní standardy a celosvětová organizace činí ze společnosti nVent Thermal Management ideálního partnera pro ty, kteří spoléhají na její odborné znalosti, produkty a služby, které vyhoví požadavkům na řízení ohřevu.

SLUŽBY U ZÁKAZNÍKA


Společnost nVent Thermal Management již zkonstruovala systémy řízení ohřevu v rozsahu od pouhých několika metrů až po stovky kilometrů. Tyto zkušenosti nám umožnily vyvinout nástroje, protokoly a, což je nejdůležitější, získat odborné znalosti pro úspěšné zvládnutí instalace těchto systémů o libovolné velikosti.
V centru veškerého našeho sledování zdrojů je náš mnohotvárný databázový software konstrukční databáze nVent, který oznamuje důležité články vývoje projektu. Činnosti v rámci služeb u zákazníka se řídí plánem kvality konstrukce společnosti nVent Thermal Management.
Flexibilní služby při dojednávání smluv
Společnost nVent Thermal Management je schopna nabídnout různé služby při dojednávání smluv. Můžeme působit jako hlavní dodavatel, řídit subdodavatele v továrně vyškolené pracovní síly a pomoci s využitím místních subdodavatelů, nebo působit jako manažer konstrukce doprovodného otápění a izolace. Naše celosvětové a oblastní služby zahrnují předběžné sestavení, mobilizaci, konstrukci, instalaci, služby po realizaci a plnou provozní podporu.
Závazek
Krédem vedení společnosti nVent Thermal Management je mít vyškolené a efektivní pracovníky; zaměstnanci, kteří provádějí specifické přidělené úkoly mají kvalifikaci na základě náležitého vzdělání, školení anebo požadovaných zkušeností. Zaměstnanci společnosti nVent Thermal Management jsou stejně různorodí jako produkty, které nabízí, což jí umožňuje poskytnout pro libovolný projekt systému řízení ohřevu instalátory, stavební dozor, montážní techniky, zajištění a řízení jakosti anebo řízení projektu.

Potřebujete vypracování nábídky ?

Adresa

Železná 253/20
460 01 Liberec

Telefon: +420 485 107 054
Mobil: +420 603 864 909
Fax: +420 485 107 059

E-mail: info@inteligentnitopeni.cz

IČ: 61533521
DIČ: CZ6810041040


pondělí • 7.30 - 16.00 hodin
úterý • 7.30 - 16.00 hodin
středa • 7.30 - 16.00 hodin
čtvrtek • 7.30 - 16.00 hodin
pátek • 7.30 - 16.00 hodin
(po předchozí dohodě i v jiný čas)

Kontakty

Majitel: Jiří Tetour
mobil: +420 603 864 909
e-mail: jiri.tetour@vetra-ts.cz

Obchodně-technické oddělení:
Vlasta Červinková
mobil: +420 604 260 178
e-mail:
vlasta.cervinkova@vetra-ts.cz

E-mail: info@inteligentnitopeni.cz