PŘÍPADOVÁ STUDIE OHŘEVU DLOUHÝCH POTRUBÍ

Udržujte proudění v dlouhých přepravních potrubích

Optimalizovaný systém řízení ohřevu zajišťuje bezpečnou přepravu síry ve velkém závodu na zkapalněný zemní plyn 

Hlavní náročné úkoly

Projekt vedení pro přepravu síry pro společnost Qatargas představoval 35 km dvojitého 12“ potrubí pro síru, zkonstruovaného pro přepravu roztavené síry od 11 výrobců do zařízení na granulaci síry. Toto byly hlavní náročné úkoly kladené na systém řízení ohřevu: 

 • Pevně stanovený rozsah přípustné teploty pro roztavenou síru 125 ºC až 145 ºC s požadovanou hodnotou 135 ºC po celé délce potrubí. 
 • Velké venkovní potrubí na síru se značnou hmotností, více drahami průtoku a vertikálními expanzními smyčkami každých 150 m.
 • Schopnost znovu roztavit a znovu ohřát ztuhlou síru, aniž by přitom došlo k přehřátí nebo nadměrnému rozpínání.
 • 100% redundantní systém řízení ohřevu potrubí.

Řešení 

Aby bylo možné vyhovět nárokům na tento náročný ohřev dlouhého vedení, společnost nVent Thermal Management využila tento systém řízení ohřevu: 

 • Z podstaty bezpečný systém doprovodného otápění nVent TRACER využívající skinefekt, který lze vystavit vysokým teplotám a poskytuje účinný přenos tepla do potrubí. 
 • Nejmodernější řídicí a monitorovací systém nVent RAYCHEM s vakuovými stykači.
 • Analýza metodou konečných prvků pro stanovení teplotního profilu síry v celém průřezu potrubí.
 • Distribuovaný systém snímání teploty vláknovou optikou, který poskytuje dynamický profil teploty potrubí po celé jeho délce po jednotlivých metrech s přesností 1 ºC.
 • Vícevýkonový mechanismus dodávání tepla se 70 % instalovaného výkonu pro běžné provozní podmínky a 100 % instalovaného výkonu pro zahřátí/opětovné roztavení.
 • Systém vícevrstvé teplotní izolace s vysokoteplotní vnitřní vrstvou z pěnového perlitu, nosnou vnější vrstvou z pěny s uzavřenou strukturou buněk a opláštěním odolným vůči záření UV.
 • Kompletní dodávka veškerého materiálu, řízení projektu, sestrojení potrubí a uvedení do provozu.    

Produkty

Systém doprovodného otápění TRACER využívající skinefekt, řídicí a monitorovací systém RAYCHEM. 

Výhody

Schopnost společnosti nVent Thermal Management navrhnout konstrukci integrující více technologií, společně s její odbornou způsobilostí k sestrojení a zprovoznění systémů řízení ohřevu, umožnily sestrojení bezpečného, spolehlivého a výkonného otápěného potrubí na síru světové třídy s těmito výhodami: 

 • Systém doprovodného otápění TRACER využívající skinefekt nejen minimalizoval počet okruhů, ale umožnil také lepší přenos tepla a nízké teplotní rozdíly mezi potrubím a opláštěním kabelu a vedl tak k bezpečnější konstrukci ohřevu dlouhého vedení. 
 • Analýza metodou konečných prvků a řešení řízení a sledování RAYCHEM zajistily, že teplota síry za běžných provozních podmínek nevybočila z pevně řízeného teplotního rozsahu.
 • Distribuovaný systém snímání teploty vláknovou optikou zajistil nepřetržité sledování teploty po celé délce potrubí. Usnadnilo to vyhledání ožehavých míst po celé délce potrubí během opětovného tavení a následně zabránilo vytvoření nadměrného tlaku působením tavené síry.
 • Vícevýkonový mechanismus dodávání tepla a systémy vícevrstvé izolace nejen optimalizovaly celkové provozní náklady na systém ohřevu dlouhého potrubí, ale také přispěly ke zkrácení doby potřebné k opětovnému roztavení.
 • Převzetím celkové odpovědnosti za systém řízení ohřevu společnost nVent Thermal Management zajistila, že byl projekt dokončen včas, bezpečně a ke spokojenosti zákazníka.

Pro určité speciální aplikace nabízí společnost nVent Thermal Management také řešení snímání teploty vláknovou optikou pro měření teploty po celé délce potrubí s rozlišením 1 metr a citlivostí 1 ºC. 

Potřebujete vypracování nabídky ?

Adresa

Železná 253/20
460 01 Liberec

Telefon: +420 485 107 054
Mobil: +420 603 864 909
Fax: +420 485 107 059

E-mail: info@inteligentnitopeni.cz

IČ: 61533521
DIČ: CZ6810041040


pondělí • 7.30 - 16.00 hodin
úterý • 7.30 - 16.00 hodin
středa • 7.30 - 16.00 hodin
čtvrtek • 7.30 - 16.00 hodin
pátek • 7.30 - 16.00 hodin
(po předchozí dohodě i v jiný čas)

Kontakty

Majitel: Jiří Tetour
mobil: +420 603 864 909
e-mail: jiri.tetour@vetra-ts.cz

Obchodně-technické oddělení:
Vlasta Červinková
mobil: +420 604 260 178
e-mail:
vlasta.cervinkova@vetra-ts.cz

E-mail: info@inteligentnitopeni.cz