TECHNOLOGIE UDRŽOVÁNÍ TEPLÉ VODY V POTRUBÍ

Mějte okamžitě k dispozici teplou vodu z kohoutku - řešení, které umožňuje dosáhnout úspory energie i vody

Technologie systému udržování teploty horké vody bez cirkulace

 Ve velkých komerčních budovách systém udržování teploty horké vody v jednoduchém potrubí bez cirkulace zajišťuje okamžitou dostupnost horké vody z vodovodního kohoutku. Pomáhá tak dosahovat úspor energie a vody. Zjistěte, jak HWAT pro jednoduché potrubí zlepšuje funkci recirkulačních systémů.

Technologie systému udržování teploty horké vody bez cirkulace

Technologie samoregulačních topných kabelů pro energetickou účinnost

Samoregulační elektrické kabely pro doprovodné otápění značky nVent RAYCHEM upravují svůj výkon podle teplotních změn. Průchodem elektrického proudu vodivým polymerovým vláknem mezi vodiči vzniká teplo. Při poklesu teploty se zvýší počet elektrických drah jádrem a vzniká více tepla. Když se naopak teplota zvýší, v jádru existuje méně elektrických drah a vzniká méně tepla.

Samoregulační kabely HWAT:

 • Byly speciálně navrženy a jsou určeny
  pro použití související s dodávkou teplé vody 
 • Jsou vybaveny jádrem z vodivých polymerů s paprskovitým uspořádáním
  k dosažení maximální životnosti 
 • Absolvovaly zkoušky a byla u nich prokázána očekávaná životnost
  delší než 40 let
 • Obsahují vrstvu z laminované hliníkové fólie, která slouží jako zábrana a ochrana jádra  před poškozením změkčovadly, které mohou pronikat difúzí z některých izolačních materiálů

Snadno použitelné součásti

Připojována a zakončování se provádějí snadno a rychle díky našim za studena aplikovaným konektorům a koncovým těsněním na bázi gelu; funkce zaručena do teploty 65 °C s krytím IP 68.

Vyspělé a energeticky úsporné řídicí systémy

Pro systém HWAT je k dispozici několik energeticky úsporných elektronických řídicích jednotek.

HWAT-ECO

HWAT-ECO zajišťuje sledování teploty vody, vyhlašování poplachů a umožňuje integraci do systému řízení budov (BMS). Jakým způsobem šetří energii a zajišťuje teplotní flexibilitu? Systém regulace teploty vody nevyžaduje instalaci teplotních čidel na potrubí. Místo toho se u kabelů HWAT uplatňuje řízení na bázi „cyklu zapínání/vypínání“, a proto kabely odebírají pouze energii nezbytnou k udržení parametrů potrubí na požadovaných hodnotách.

Jednotka umožňuje snadné programování 24/7 a šetří energii udržováním teploty teplé vody a řízením elektrického napájení samoregulačních kabelů HWAT. K dispozici jsou následující nastavení:

 • 'udržování'
  úspora energie prostřednictvím zadání teploty dodávané teplé vody 
 • 'ekonomický'
  úspora energie snížením teploty vody během období nižšího odběru 
 • 'vypnutí' vypíná topný kabel, když není potřeba teplé vody, nebo po dokončení topného cyklu, když je nutné nechat vodovodní trubku zchladnout
 • 'tepelný cyklus' zvýšení teploty nad hodnotu nastavenou pro dodávku teplé vody v případě potřeby dezinfekce vody v potrubí

SBS-xx-HM-ECO-10

Jednoúčelový, víceokruhový řídicí a monitorovací panel vybavený řídicí jednotkou HWAT-ECO obsahující:

 •     hlavní vypínač,
 •     kombinovaný jistič/proudový chránič,
 •     vstupní a výstupní svorky.

ACS-30

Víceúčelový, víceokruhový řídicí a monitorovací systém určený pro ovládání a sledování až 260 okruhů topných kabelů, modulární konstrukce, včetně jednotky HWAT-ECO.

HWAT-T55

Jednoúčelový, jednookruhový termostat pro řízení potrubních odboček a malých systémů.

Potřebujete udržování teplé vody v potrubí bez cirkulace ?

Adresa

Železná 253/20
460 01 Liberec

Telefon: +420 485 107 054
Mobil: +420 603 864 909
Fax: +420 485 107 059

E-mail: info@inteligentnitopeni.cz

IČ: 61533521
DIČ: CZ6810041040


pondělí • 7.30 - 16.00 hodin
úterý • 7.30 - 16.00 hodin
středa • 7.30 - 16.00 hodin
čtvrtek • 7.30 - 16.00 hodin
pátek • 7.30 - 16.00 hodin
(po předchozí dohodě i v jiný čas)

Kontakty

Majitel: Jiří Tetour
mobil: +420 603 864 909
e-mail: jiri.tetour@vetra-ts.cz

Obchodně-technické oddělení:
Vlasta Červinková
mobil: +420 604 260 178
e-mail:
vlasta.cervinkova@vetra-ts.cz

E-mail: info@inteligentnitopeni.cz