TECHNOLOGIE OCHRANY PŘED MRAZOVÝM ZVEDÁNÍM

CHRAŇTE NÁDRŽE S LPG PŘED POHYBY ZPŮSOBENÝMI PROMRZÁNÍM TERÉNU

TECHNOLOGIE OCHRANY PŘED VYCHÝLENÍM MRAZEM

Vyspělé technologie doprovodného otápění od společnosti nVent Thermal Management poskytují ochranu před mrazovými vybouleninami pro průmyslová odvětví, v nichž se využívají skladovací nádrže se zkapalněným plynem. Při instalaci vhodné technologie doprovodného otápění je třeba probrat mnoho detailů. Je důležité důkladně rozvážit následující:

 • Skladování
 • Technologie
 • Umístění
 • Požadavky na rozvod energie

Společnost nVent Thermal Management nabízí:

 • Samoregulační
 • Paralelní, odporové, s konstantním výkonem
 • Feromagnetické systémy využívající skinefekt (STS)

Řešení společnosti nVent Thermal Management:

 • Pouze materiál
 • Materiál a konstrukční návrh
 • Kompletní sada na klíč

Samoregulační technologie nVent RAYCHEM FHP

Řada FHP samoregulačních kabelů pro doprovodné otápění je k dispozici pro všechny velikosti a konstrukce nádrží, neboť se zkrátí na potřebnou délku a ukončí přímo na místě.

Kabely FHP pro doprovodné otápění:

 • Mají absolutní teplotní klasifikaci, což zjednodušuje konstrukci pro použití v nebezpečných oblastech
 • Jsou navrženy pro nebezpečné oblasti, kde se mohou vyskytovat korozivní látky

Kabely RAYCHEM® FHP vyhovují požadavkům mezinárodních a státních norem a předpisů

Paralelní odporová technologie RAYCHEM FHPC s konstantním výkonem

Paralelní odporové topné kabely RAYCHEM® s konstantní hustotou výkonu (paralelní konstantní výkon) jsou k dispozici pro všechny velikosti nádrží a typy konstrukce. Také disponují stejnými vlastnostmi jako kabely FHP:

 • Mají absolutní teplotní klasifikaci, což zjednodušuje konstrukci pro použití v nebezpečných oblastech
 • Jsou navrženy pro nebezpečné oblasti, kde se mohou vyskytovat korozivní látky
 • Kabely RAYCHEM® FHP vyhovují požadavkům mezinárodních a státních norem a předpisů.

Technologie doprovodného otápění RAYCHEM využívající skinefekt

Systém RAYCHEM STS je systém řízení ohřevu, nakonfigurovaný, aby dodával teplo pro střední až dlouhá potrubí včetně vyhřívání podkladu nádrží.

Popis systému RAYCHEM STS:

 • Systém RAYCHEM STS je tvořen elektricky izolovaným vodičem s teplotní klasifikací nainstalovaným uvnitř feromagnetické topné trubice.
 • Izolovaný vodič je připojen k topné trubici v koncovém zakončení a v místě připojení napájení je mezi topnou trubici a izolovaný vodič zapojen zdroj střídavého napětí.
 • Střídavý proud protéká vodičem a vrací se po vnitřním povrchu trubice.
 • Systém STS je elektricky bezpečný a vytváří ve feromagnetické trubici teplo působením dvou dobře známých elektrických jevů: skinefekt a efekt přiblížení.
 • Tyto jevy způsobují, že se proud protékající topnou trubicí soustředí na vnitřním povrchu. Koncentrace proudu je tak úplná, že na vnější stěně topné trubice prakticky není žádné měřitelné napětí.
 • Teplo se také vytváří působením odporu topné trubice a vodiče STS a prostřednictvím vířivých proudů a hystereze v topné trubici.

Vyspělé řídicí systémy a systémy pro rozvod energie

Výběr vhodného volitelného vyspělého řídicího a monitorovacího systému a systému pro rozvod energie silně závisí na konkrétních požadavcích na ochranu před mrazovými vybouleninami.

Potřebujete vypracování nabídky ?

Adresa

Železná 253/20
460 01 Liberec

Telefon: +420 485 107 054
Mobil: +420 603 864 909
Fax: +420 485 107 059

E-mail: info@inteligentnitopeni.cz

IČ: 61533521
DIČ: CZ6810041040


pondělí • 7.30 - 16.00 hodin
úterý • 7.30 - 16.00 hodin
středa • 7.30 - 16.00 hodin
čtvrtek • 7.30 - 16.00 hodin
pátek • 7.30 - 16.00 hodin
(po předchozí dohodě i v jiný čas)

Kontakty

Majitel: Jiří Tetour
mobil: +420 603 864 909
e-mail: jiri.tetour@vetra-ts.cz

Obchodně-technické oddělení:
Vlasta Červinková
mobil: +420 604 260 178
e-mail:
vlasta.cervinkova@vetra-ts.cz

E-mail: info@inteligentnitopeni.cz